Žavusis pakaruoklis 

Regėjau tave sapne

Tokį tylų

Tokį ramų

Regėjau tave sapne

Lūkuriuojantį prietemoje.

Sušalęs virpėjai it lapas

Žvelgdamas į platumas,

Lingavo kojos ir siela mana

Nuo šalčio svaigo apsunkusi galva.

Ar tai tu apmiręs kybojai ore,

Ar tai aš?

Paskendusi tirštame rūke...

Barbora J.