Laiko nėra

Žmonės bėga, žmonės lekia,

Tai iš darbo, tai namo,

Ir pasaulis - tampa darbu

Darbu būti tarp žmonių.


Aš taip pat lekiu su jais,

Lyg jų aidas atkartoju,

Tai, kas esti "normalu"

Tai, ko šiandien aš nenoriu.


Lekiam, bėgam, vis nėra

Laiko sau, ar vaikui, gėlei,

Tik vėliau, kai jų nėra,

Ieškome to -išprotėję. 

Ilona A.