Vabalas ir žirnis

Vabaliukas - mašaliukas,

Eina rytą su mama

Ieško maisto, ką užkrimsti,

Jau burna seniai tuščia.


Jie keliauja takeliu,

Vabalienė su vaiku,

Ir staiga - kažkur kely

Jie pamato žirnį šį.


Žalias, mažas apvalus,

Šviečia šonas jo žavus,

Vabaliukai net pašoks,

Žirnis šitas - bus skanus!


Bet gi žirnis, tas vyrutis,

Jis vikrus ir greitai sukas,

Jį pagauti bus sunku

Žirnis bėga keliuku.


Prasidėjo tos lenktynės,

Žirnio, vabalo peštynės,

Vabaliukas - nori ėsti,

Žirnis - galvą dar turėti.


Kol galiausiai ėmė lyti,

Vabaliukas ėmė klykti

O žirnelis su srove,

Nuplaukė kita vaga. 

Ilona A.