Adomo rojus


Supančios virvėmis nusidėjelį

Kuris panoręs tapti nemirtingu

Pasidavė pagundaiIr prasikalto palytėjęs tavasias lūpas.

Tačiau šis nevirpėjo kai liepsnos laižė jo supuvusęs galūnęs

- Nes jis tave mylėjo.

Barbora J.