Malda


Už visus vaikučius be tėvų,

Už visus tėvelius be vaikų,

Už visus kareivius, kurie gynė mus,

Už visus, kurie nešė taiką į namus.


Už visus pabėgėlius, kur krito,

Nepasiekę taikios žemės ir šviesos

Už visus piliečius, kur kariavo

Už savas šeimas, tėvynę, senelius.


Už ramybę jųjų artimiesiems

Ir prasmės radimą po mirčių

Šiandien aš meldžiuosi, Dieve,

Už pasaulio tvarką be aukų.

Ilona A.