Toli


Jie skamba rudeniu,
Tie, svetimi kraštai.
Ir rudeniu prabyla visos spalvos.
Net debesys praplaukiantys aukštai
Ir pilkos žemumos, ir margaspalvės kalvos.
Ir kiekviena, pabarstanti miglas, diena,


Lyg dūmus drėgno laužo,
Kai, viso žemės ilgesio, kartodamas giesmes,
Čia vėjas rauda.
Pakilus skydžiui paskutiniam - lapų gailios raudos...
Ir rodos, sieloj, nieko artimo labiau nėra, kaip rudeninės spalvos...

Vilija Žukauskienė