Alyvos

Už lango lyja,

Barbena į stiklus

Pavasario lietus.

Rašau tekstus,

Kurių nesuprantu,

Kurių nedrįstu

Išsakyti garsiai,

Tačiau tik taip

Aš gebu

Prisipažinti tau,

Kad pamylau

Iš visos širdies.

Lauksiu tavęs

Prie gimtojo kiemo

Sužydėjusio alyvų krūmo.

Lauksiu tavęs.

Pažvelk, alyvų žiedai

Jie švelniai krenta

Man ant rankų.

Lauksiu tavęs,

Globosiu jausmus,

Kurie gimė iš tekstų

Tau, eilių parašytų.

Alyvų krūmas kvepia

Taip skaniai

Ar užuodi?

Ei, meile,

Rašau tau poeziją.

R.D.