Mirtis

Mirties akivaizdoj mes lygūs,

Visi te turim vieną sielą,

Svarbu - ar mes tikrai gyvenom,

Ar mirę buvome kas dieną.

Mirtis - tai įvykis, sekundė,

Išplėšiantis iš kūno dvasią,

Kai netenki kažko, ką myli,

Jauti trapumą savo kelio.

Ir ši sesuo, juodoji mūsų,

Kurią visi mes turim šone,

Keliauja su mumis, kas būtum,

Ar vargeta, ar ponų ponas.

Mirties akivaizdoj mes lygūs,

Tik skiriasi keliai ir norai,

Vieni - išeina su ramybe,

Kiti - su baime į rytojų.

2023 05 01

Ilona A.