Blogis

Blogio kolonos

Žygiuoja laukais.

Aklos ir kurčios,

Besieliais veidais.


Drebina protus

Ir širdis visų.

Mala į miltus

Svajones vaikų...


Dieve, apsaugok

Žmonių likimus.

Neleiski naikinti,

Suvienyk visus! 

R. Bee