Tėvui 

Paliesk mano petį, pabučiuok į skruostą -

Aš noriu pajusti artumą pavogtą.

Paklaust negaliu, ar mylėjai nors truputį.
O gal visa širdimi nenorėjai šalia būti?

Žodžiai kartais žeidžia skaudžiau nei botago kirtis.

Gal taip buvo lemta, o gal tenorėjai gintis.

Vaiva A.