Jūra širdyje 

Tyliai tyliai jūra šaukia...
Į mane ji tyliai plaukia...
Eikš, ateik, ar tu girdi?
Sielos gelmėje tu man kuždi.


Tu vilioji pamažu
Kaip man širdyje gražu!
Ar girdi kaip bangos ošia?
Manyje vandens purslai jau šniokščia!


Tavo gausmas tik stiprėja..
Mano geismas vien didėja..
Ak, ateiki pagaliau!
Mano jūra aš negaliu daugiau!


Garsiai garsiai jūra šaukia...
Į mane ji garsiai plaukia..
Taškos bangos, jūra šėlsta
Manyje ji vėl atgimsta.

Aurelija