Rytojus

Kai nubudau anksti ryte,

Rytojaus niekas nežadėjo...

Tad pasisveikinau tuoj pat

Su saule, vėju, jūra, smėliu.


Klausiau paukštelių ir braidžiau

Basom po pilną žiedų pievą.

Padėjau boružei užkopt

Stačiu stiebu pas savo Dievą.


Pakalbinau žvėris miške,

Parodžiau skruzdėlei takelį.

O varlę kvaksinčią šalia,

Aš nunešiau į jos upelį.


Kopiau į kalnus ir tada

Nuo jų žemyn su vėju skriejau.

Uosčiau gėles ir uogytes

Saldžias į savo burną dėjau.


Ėjau pajūriu ir jausmus,

Lyg grūdus, savon širdin sėjau.

Rinkau kriauklytes įvairias,

Jose bangų žodžius girdėjau.


Prieš pat užmiegant vakare,

Galvoj visa diena skambėjo.

Ramiai užmerkiau akeles -

Rytojaus nieks man nežadėjo...

R. Bee