Prasmė

Kurti, statyti,

Išrasti, suprasti?

Ar griauti, naikinti,

Ardyt ir išmesti?


Vertinti, gerbti,

Atjausti, priglausti?

Ar žeminti, spausti,

Priversti ir bausti?


Vienyti, vesti,

Mylėti, padėti?

Ar skaidyti, mesti,

Žudyti ir rėkti?


Saugoti, ginti,

Matyti ir jausti?

Ar niekinti, grobti,

Meluoti ir skriausti?

R. Bee