Su gimtadieniu


Troškimai, norai ir svajonės

Lai būna kiekvienoj dėlionėj

O tos dėlionės kvadratukai,

Gyvenimo maži taškiukai.


Kiekvienas jis žavus savaip

Nors būna ir tamsus visai,

Bet įvairovė šių taškų

Padaro mus protingesniu.


Lai šios dėlionės įvairovė

Tai - tavo nuostabi kelionė

Į tai kur einam, kas mes esam

Ir kokią prasmę žemėn nešam.

Ilona A.