Tyla

Išjunkit tylą,

Kuri taip spengia,

Kuri tik spokso

Akim bailiom.

Tyla apako,

Tyla apkurto,

Ramiai sau laukia

Kas bus rytoj.

Tyla beširdė

Ir abejinga.

Ji kraują geria

Taurėm pilnom...

Išvykit tamsą,

Įleiskit šviesą,

Įveikit baimę

Širdim tyrom.

R. Bee