Baisiausias žvėris

Kai mažas dar vaikas

Visai aš buvau.

Ant kelių močiutės

Smagiai lingavau.


Senolė žiūrėjo

Į mano akis.

Ir tarė: „žinai, kas

Baisiausias žvėris?".


Spėliojau gal tigras,

O gal ir lūšis?

Liūdnai ji atsakė:

„ŽMOGUS tas žvėris...".


Jis žiūri ir šypsos

Į tavo akis.

Galvoj tuo metu

Rezga juodas mintis...

R. Bee