Baimė

Ten stovi vilkas.
Pilkas ir nuožmus.
Jis pavojingas -
Saugoja namus.
Nepripažįsta,
Vengia svetimų.
Prisijaukinti tokį
Bus labai sunku.

Vaiva A.