Gerbėjai 

Aš turiu net du gerbėjus,

Kurie seka nuolatos,

Vienas-koją apsivijęs,

Kitas-ant manęs visos!


Kur beeisiu, ką darysiu,

Esu sekama akių,

Ir rankyčių, kurios limpa,

Nuo skanėstų įvairių.


Rytas, vakaras, naktis,

Tai visai jiems nekliūtis,

Jie visur ir visada,

Šaukia garsiai - "VA MAMA!"

Ilona A.