Lelija ore

Ji - lelija ore
Ji plaukioja po vandenis
It lelija
Ir vis svajoja
Kaip mažas debesėlis
Danguje
Jos mintys ir svajonės
Plaikstosi ore
O ji pati
Įstrigusi tarp oro ir gelmės
Jos šaknys plūduriuoja
Taip pat, kaip ji pati
Vis laviruoja ir vairuoja
Tarp savo norų ir nenorų
Tarp čia ir ten
Tarp ten ir čia
Ji - lelija ore.

Aurelija