Nemiga 

Tyli naktis, bet besidaužanti širdis užmigt neleidžia.
Bangų mūša ramybę skleidžia - akių vokai vis vien nenusileidžia.
Karti mintis, lyg pasislėpusi angis, skaudžius nuodus išleidžia.
Ir tik artėjanti aušra, su besisklaidančia migla, nuo nemigos bausmės atleidžia.

Vaiva A.