Karas/ Tėvynė


Tema atsiradusi iš šių dienų realijos, kuri norom/nenorom kiekvieną iš mūsų palietė savaip. Karo patirtis ir iš to išplaukiančios eilės pačios už save kalba. Čia atsiskleidžia daug liūdesio, keršto, nusivylimo, minčių, kurios skatina susimąstyti ir kažką su tuo daryti. Tėvynės tema čia pat, ypač dabar ir jau vertinama nebe kaip savaime suprantame duotybė, o vertybė, turtas, už kurį reikia kovoti ir branginti. Eilėraščiai pilni jausmų, kuriuos kiekvienas iš mūsų nešiojasi širdyse, tik neišreiškia to garsiai.