Karas

Liūdesio gėlės,

Skleidžiasi tyliai,

Ašaros sūrios,

Jas vėlei maitina.


Pasaulis paskendęs,

Žiaurumo vaizduose,

Kas gali suprasti,

Bepročio svajonę?


Dangus jau ne žydras,

O rausvas nuo kraujo,

Kiek tęsis košmaras,

Iš šito pasaulio? 

Ilona A.