Pabudimas

Pasaulis pabudo

Po daug nesėkmių

Pajuto, kad taip

Gyventi sunku.


Ir šalys ir žmonės

Nenori aukų

Nenori žudynių

Nenori mirčių.


Pasaulis suprato

Kad to negana

Užmerkti akis

Jau laiko nėra.


Nors miestai ir kaimai

Prasmego staiga

Kiekvienas supras

Kieno tai klaida.


Pasaulis pabudo

Ar dar nevėlu?

Išgelbėti taiką

Vienybę visų?

Ilona A.