Tai - Gyvenimas

Gyvenimas kad klystume,

Gyvenimas, kad kiltume,

Ir laimė ir kančia,

Gyvenimo tiesa.


Tik kai krenti gilyn,

Svarbu matyti šviesą,

Nes saulės žiburėlis,

Tau šnibžda naują tiesą.


Ir kai atrodo gera,

Čia viskas tau šaunu!

Brangusis, nesuklyski,

Tai trupiniai kitų.

Ilona A.