Puikybė

Ikaras kilo į dangų
Ir saulė buvo šalia,
Bet skaidrią dangaus žydrynę
Keitė gelmių tamsa.


Puikybės sparnai vaškiniai
Tirpsta taip palengva
Ir pergalės skrydis aukštybėse
Virsta katastrofa. 

Vaiva A.