Skruzdelynas

Girdėjau daugybę balsų

Debesų pavidalais plaukiančius iš žmonių

Jų lūpos leido garsus

Šie maišėsi tarpusavyje kol galiausiai tapdavo vienu

manosios tylėjo netardamos nė žodžio

Tik akys sekė jų veidais pilkais

Ieškodamos to žvilgsnio gyvo

Ieškodamos tų akių priklausančių tau... 

Barbora J.