Spaudimas

Aš dailininko viziją mačiau,
Kur gėrio už blogį daugiau,
Kur dega saulė mėlyna,
Kur žydi naktį gėlių banda,
Kur skrenda žvėrys,
Tipena paukščiai,
Kur šypsos žmonės,
Neegzistuoja raukšlės.
Išskydo potėpiai nūnai,
Pasigirdo svetimi balsai...
Kūrybos procesą iškreipė visai
Nepagrįstos kritikos atspindžiai.
Teptukas pakibo ore.
Užbaigt šį paveikslą ar ne?.. 

Vaiva A.